Adatvédelem

Összefoglaló adatvédelmi tájékoztató

A Festival Travel International Kft (1095. Budapest, Soroksári út 48, cégjegyzékszám: 01 09 991628) mint adatkezelő, a jelen Összefoglaló adatvédelmi tájékoztatóban ad rövid tájékoztatást Ügyfelei személyes adatai kezelésének rendjéről és az ahhoz kapcsolódó jogokról.
Bővebb tájékoztatást Részletes adatvédelmi tájékoztatónkban találsz.

Az Adatkezelési tájékoztató az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletével (2016/679/EU rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban került megállapításra.

A Festival Travel International Kft. Ügyfelei személyes adatait abból a célból tárolja, hogy azok igényeit minél jobban megismerve a lehető legmegfelelőbb szolgáltatást tudja ajánlani és nyújtani, ideértve a profilalkotás révén történő személyre szabott csomagajánlatok készítését is. Az adatok kezelésének jogalapja a megkötött utazási szerződés teljesítéséhez fűződő érdek vagy az abból fakadó egyéb jogos érdek érvényesítése.

Az utazási szerződés teljesítésében részt vevő szolgáltatók (szálloda, autóbusz társaság, biztosító, stb.) számára a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatok továbbításra kerülnek. Az Európai Unión kívülre történő adattovábbítás esetén fokozott figyelmet fordítunk adatai biztonságára és utazási szerződése megkötésekor tájékoztatunk az alkalmazott adatvédelmi garanciákról.

Ügyfeleink személyes adatait az adatkezelés jogalapjául szolgáló hozzájárulás visszavonásáig vagy lejártáig, az utazási szerződés teljesítésétől számított öt éves általános igényérvényesítési határidő elteltéig, illetve a vonatkozó jogszabályok szerinti időpontig kezeljük.

Tájékoztatunk, hogy jogod van kérni az általunk kezelt személyes adatok ismertetését, átadását, helyesbítését, törlését, továbbítását más adatkezelőhöz.

Amennyiben személyre szóló tájékoztatást kívánsz kapni a hozzád kapcsolódóan, általunk kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a profilalkotás logikájáról), azt az alábbi kapcsolat felvételi pontokon teheted meg:
E-mail: [email protected]
Telefon: +36-70-339-6339
Személyesen: 1095. Budapest, Soroksári út 48 – Malomudvarban lévő irodánkban

Személyes adataid jogszerűtlen kezelése tárgyában a Nemzeti Adatvédelmi Hivatalhoz fordulhatsz panasszal, a következő elérhetőségeken:
Levelezési cím: 1530. Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 (1) 391-1400
Fax: 06 (1) 391-1410
E-mail: [email protected]
Honlap: http://www.naih.hu

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Festival Travel International Kft. az általam megadott e-mail címre általános, vagy a korábbi vásárlásaim illetve érdeklődéseim alapján testreszabott hírlevelet, reklámot, elektronikus hirdetést és egyéb tájékoztatást és ajánlatot küldjön, vagy egyébként megkeressen a maga és partnerei által forgalmazott termékekről és nyújtott szolgáltatásokról.
Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor indoklás és korlátozás nélkül visszavonhatom az [email protected] e-mail címre vagy a 1095. Budapest, Soroksári út 48. postai címre küldött üzenettel.
Az adatkezelés részletes feltételeit a Festival Travel International Kft. adatkezelési tájékoztatója tartalmazza, amely a Festival Travel weboldalon érhető el.